HOTLINE

0968.566.119 / 078.323.6866

Công Bố Chất lượng Sản Phẩm

Còn hàng

Liên hệ

Mua ngay

  • Tên Sản Phẩm: Cuộn Màng Đóng túi sắc thuốc
  • Đạt tiêu Chuẩn QCVN 12-1:2011/BYT, do Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y Tế chứng nhận.

Facebook